Network Menu

Fundraising

svenskaflaggan

Fundrasing

Donera via Paypal klicka här!paypalbutton

SWEA är en global ideell organisation för svensktalande kvinnor. Ett av huvudmålen med verksamheten är att engagera sig i aktiviteter som stödjer, bevarar samt främjar svensk historia, språk, kultur och tradition på olika ställen över världen. I samband med detta stödjer SWEA projekt, undervising och utveckling både monetärt och volontärt.

SWEA Seattle har alltid strävat efter att kunna sponsra och ge stipendium till studier samt andra aktiviteter men är dock en liten organisation och stödet vi ger går ofta hand i hand med volontära aktiviteter där medlemmarna känner ett engagemang.

Styrelsen planerar och genomför, tillsammans med medlemmarna olika aktiviteter under året där överkottet av intäkterna går till donationer.

Donationer

Under SWEA Seattles 24 år av verksamhet har vi delat ut stipendier, sponsrat föreläsningar, filmfestivaler, undervisning samt olika kulturprojekt. Följande organisationer och projekt har varit några av mottagarna av monetära donationer i olika storlekar. En del har varit återkommande, andra engångsstöd.

  • University of Washington, Scandinavian Department
  • Swedish School Association of Seattle
  • Nordic Heritage Museum
  • Seattle Film Festival and Nordic Film Festival
  • Sweden Week in Seattle
  • Swedish Advent Ceremony
  • SWEA Häst vid SWEA internationals 25 årsjubileum

Fundraising och donationer är en grundsten inom SWEA organisationen. Vill du hjälpa till hör gärna av dig till styrelsen på styrelsen.sweaseattle(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com