Network Menu

SWEA Bladet

SWEA Bladet

SWEA-Bladet är en härlig samling av artiklar och anekdoter från livet som SWEA i Seattle. I år kommer vi ge ut den i digital form vilket är nytt för vår avdelning.

Alla Sweor är med och bidrar och är du intresserad av att skriva artiklar eller hjälpa till med det grafiska arbetet med tidningen, kontakta Lisbeth Grayson,

vår kommunikationsansvarig på på redaktor(Replace this parenthesis with the @ sign)sweaseattle.org.

Följ gärna vår SWEA Bladet blogg!