Ansökan om donation från SWEA Seattle Application for a donation from SWEA Seattle

Ansökan donation från SWEA Seattle

Application for a donation from SWEA Seattle

  • SWEA är ett GLOBALT NÄTVERK med 7 500 svensktalande kvinnor i ett 70-tal avdelningar och ett 30-tal länder.SWEA är den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och vårt syfte är att främja det svenska språket samt sprida svensk kultur och tradition.
  • SWEA ger donationer och delar ut stipendier för två miljoner kronor per år.
  • SWEA Seattle delar ut donationer och stipendier för aktiviteter som stöder SWEAs ändamål.

SWEA Seattle är beroende av medlemmarnas engagemang för vår verksamhet och fundraising. Den totala summan SWEA Seattle har tillgängligt för donationer varierar från år till år.

Du ansöker om donation eller stipendium genom att skicka ansökan till fundraising@sweaseattle.org senast 15 oktober.

Beslut om ansökningarna tas senast i februari efterföljande år. Utbetalning av godkända donationer och stipendier sker senast den 15 mars.

SWEA Seattle förbehåller sig rätten att behandla enskilda ansökningar utanför de givna tidsramarna.

  • SWEA is a GLOBAL NETWORK with 7,500 Swedish speaking women in more than 70 chapters in over 30 countries.
  • SWEA is the largest organization outside Sweden promoting Swedish language, culture and tradition.
  • SWEA grants $300,000 a year in donations and scholarships.

SWEA Seattle gives out donations for activities which support SWEAs mission.

The SWEA Seattle chapter depends on our members to organize activities and fundraising.

The amount available for donations varies from year to year.

To apply for a donation or scholarship, send the application to fundraising@sweaseattle.org no later than October 15.

Decisions regarding applications are made no later than February the following year.

Approved applications are funded no later than March 15. SWEA Seattle reserves the right to consider applications outside of these given timeframes.

 

[vfb id=12]