Ovanstående kalender används endast för Regionala och International events.
Våra medlemsevent går ut via Facebook eller Evite till våra medlemmar.

Om du redan anmält dig via Evite eller Facebook eller Email går det bra att betala via PayPal knappen nedan.

Vänligen ”add a note” vad betalning gäller för.