Network Menu

Program 2016

lista på vårens program. Fler aktiviteter tillkommer.

 

Betala gärna här för kommande event direkt här via PayPal. Se till att ange vilket event samt om du vill vara extra generös lägg till en slant för att täcka omkostnaden för kortbetalningen. Om inget annat anges så är anmälan bindande från det att du har betalt.

Har du förslag på föreläsare eller olika typer av programpunkter som skulle vara intressanta för alla i SWEA Seattle, skicka ett mejl till program(Replace this parenthesis with the @ sign)sweaseattle.org

,